SFK Fotball Etter SkoleTid (FEST) er en fotballfritidsordning godkjent av Telenor Xtra som har vært i drift med stor suksess siden høsten 2015. Vårt fokus er å være en fullverdig skolefritidsordning med fokus på fotball, allsidig aktivitet, kosthold og leksehjelp. FEST foregår i SFKs anlegg på Kurland, og kan benyttes hovedsakelig av barn fra 2. - 7. klasse fra Kurland-og Lande barneskole.

SFK FEST har åpningstid fra kl. 13.00-16.30 på vanlige skoledager, og fra kl. 08.30 - 16.30 siste uka i juni, i august før skolestart og i høst- og vinterferiene. SFK FEST er stengt i juli måned. Se vedtekter nederst på siden.

Vi tilbyr gratis prøvedager til alle som ønsker dette. Ta kontakt med noen i FEST-Teamet som står nedenfor.

Priser

100% plass kr 2 650,- per mnd
80% plass kr 2150,- per mnd
60% plass kr 1750,- per mnd

FEST Teamet

Hovedansvarlig:
Christer Pedersen, christer.pedersen89@gmail.com, 976 01 915
- Utdannet kostholdsveileder og PT
- Fullført fotballederkurs 1
- Fullført Grasrottrenerkurs

Assistent:
Vetle Johan Borgaas, 413 62 206
- Kompetansebrev Barne og Ungdomsarbeiderfaget
- Fullført Grasrottrenerkurs

Daglig leder:
May-Britt Grønsholt, mbg@sarpsborgfk.no, 922 81 593
- Utdannet barne- og ungdomsarbeider
- Fullført fotballederkurs 1, 2 og 3

- Grasrottrenerkurs

 

Vedtekter for FEST