Like sikkert som lagene forbereder seg til årets sesong, like sikkert er det at valgkomitéen starter sitt arbeid med å ferdigstille listen over de tillitsvalgte som skal velges av medlemmene på årsmøtet.

Årets valgkomité består av:

 • Knut Veiby
 • Nina Faye Haraldstad
 • Vidar Isebakke

Disse er på valg i 2022:

Styret:

 • Leder for to år
 • Nestleder for et år (Raymond Fjeld må trekke seg ettersom han begynner som daglig leder i Sarpsborg 08 FF)
 • Styremedlem ressurs/arrangement for to år
 • Styremedlem anlegg for et år (Gunnar Børresen ønsker å fratre grunnet jobbsituasjon)
 • Styremedlem sport for to år
 • To varamedlemmer for et år

På grunn av pandemien som har herjet Norge siden mars 2020 har det ulik aktivitet i de forskjellige utvalgene. Styret håper at vi i 2022 vil kunne være i en tilnærmet normalsituasjon med tanke på aktivitet. Derfor ønskes det at følgende utvalg igjen blir bemannet med tillitsvalgte:

Marked og kommunikasjon: (ledes av nestleder)

 • 3 personer

Sportslig utvalg: (ledes av styremedlem sport)

 • Trener A-lag kvinner og menn
 • Trener JR-lag gutter og jenter
 • Trener fra ungdom jenter og gutter
 • To trenere fra barnefotball jenter og gutter
 • Styret får fullmakt til å utvide med ressurspersoner ved behov

Ungdomsutvalg: (ledes av styremedlem ungdom)

 • 3 medlemmer fra jente- og guttelag i ungdomsfotballen

Foreldreutvalg: (ledes av styremedlem ressurs/arrangement)

 • Foreldrekontaktene fra de ulike årgangene i barne- og ungdomsfotballen

Anleggsutvalg: (ledes av styremedlem anlegg)

 • Et styremedlem fra SFK Eiendom AS
 • Hus og bane
 • Styret får fullmakt til å utvide med ressurspersoner ved behov til ulike prosjekter

Kontrollutvalg:

 • To medlemmer
 • Et varamedlem

SFK Eiendom AS:

 • En styreleder
 • To styremedlemmer

Kurland Eiendom AS:

 • En styreleder
 • To styremedlemmer

Merkekomitè:

 • Et æresmedlem (dersom klubben har æresmedlem)
 • Et medlem
 • Et styremedlem fra klubbens styre
 • En sekretær

Representasjon:

Styret gis fullmakt til å velge representanter til Forbundstinget, NFF Østfold Kretsting og årsmøtet i Sarpsborg idrettsråd samt andre møter og årsmøter det er naturlig at Sarpsborg Fotballklubb deltar.

Ikke alle kan være trenere eller lagledere, men kanskje du er god til å snakke med sponsorer eller er en handyman - da kan bli med i Hus og bane eller i markedsgruppa?

SFK trenger alle gode krefter for å gi våre medlemmer en god sportslig utvikling som barn, ungdom og voksen.

Kontakt valgkomitéen dersom du ønsker å være med, eller har forslag på navn som valgkomitéen kan ta kontakt med: