Styret innkaller iht klubbens lov §14 til årsmøte onsdag 9. mars kl 1800 på klubbhuset.
Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes styret på e-post til pal@sarpsborgfk.no innen 23. februar.
Årsmøtepapirer vil bli sendt alle medlemmer på e-post og gjort tilgjengelig på klubbhuset senest 2. mars. 
 
 
Styret.