Styret i Sarpsborg Fotballklubb innkaller iht klubbens lov §10 til årsmøte onsdag 15. mars kl 1800 på klubbhuset.

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet, må sendes styret på e-post til pal@sarpsborgfk.no innen 1. mars.

Årsmøtepapirer vil bli sendt alle medlemmer på e-post senest en uke før årsmøtet.

Styret.

 

PS: Etter årsmøtet vil det bli avholdt et medlemsmøte om anleggssituasjonen i klubben.